Punësoni njerëz të mëdhenj dhe jepini atyre lirinë për të qenë të mrekullueshëm.

Ekipi ynë i ëndrrave

Ne jemi një ekip njerëzish të specializuar me kombinim perfekt për t’u ofruar klientëve tanë atë që u nevojitet. Ne jemi profesionistë të ndryshëm nga sektorë të ndryshëm që punojmë së bashku për të maksimizuar performancën tonë. Ofrimi i produkteve dhe shërbimeve duke marrë parasysh nevojat dhe kënaqësinë e klientëve për përparësitë e tyre kryesore. Karakterizuar nga një kulturë miqësore, mendim kritik dhe mendje hapur për teknologjitë dhe politikat e reja ne synojmë rritjen dhe përparimin e lartë të klientëve tanë dhe veçanërisht në industrinë e ndërtimit dëshirojmë të ofrojmë zgjidhje estetike, të qëndrueshme dhe me kosto efektive.

Ilba Tomori Rumi

in service and consulting

Ilba Tomori Rumi u diplomua për Ekonomi, master i shkencave me ekspertizë në financa dhe marketing në sektorë të ndryshëm biznesi, përfshirë organizatat e drejta ndërkombëtare, duke synuar forcimin e bashkëpunimeve dhe ngritjen e investimeve, të cilat i kushtonin shumicën e kohës. Prejardhja dhe pasioni i saj për këtë fushë e kanë motivuar atë të ndërmarrë iniciativën e saj, duke përfaqësuar Rumming Idea, pjesë e grupit Rumming, e specializuar në shërbimin dhe këshillimin në fushën e marketingut dhe mbështetjes së investimeve.

ANA TOMORI

ENERGY & ENVIRONMENT SECTOR

Ana Tomori është një inxhiniere mjedisore me ekspertizë në menaxhimin e mjedisit, trajtimin e ajrit të brendshëm dhe efikasitetin e energjisë.
Deri tani Ana mban certifikata në fushën e vlerësimit të ndikimit në mjedis, auditimit të energjisë dhe projektimit të impianteve mekanike dhe impianteve të energjisë së rinovueshme nga institucionet shqiptare. Prejardhja e saj ndryshon nga akademike në Universitetin ku ka qenë pjesë e kërkimit shkencor mbi prodhimin e biogazit, gjithashtu, projekte të BE -së mbi menaxhimin e mjedisit dhe si inxhinier dhe menaxher në sektorin privat të projektimit të njësive të trajtimit të ajrit.

Panagiotis Roumis

PANAGIOTIS K. RUMIS

MBIKERQYRSI I SEKTORIT TSTR NDSTRRTIMIT

Panagiotis Roumis ka studiuar Inxhinieri Ndërtimi. Me përvojën e mëparshme si drejtues ndërtimi, nëpunës, shitës eksporti, profesor i jashtëm dhe inxhinier ndërtimi ai ka punuar në kompani të mëdha vendase dhe ndërkombëtare.
Në vitin 2012, ai krijoi kompaninë RUMMING | Ndërtimet Ekskluzive Zgjua dhe më pas u shndërrua në një grup kompanish me 5 kompani gjithsej, secila prej të cilave specializohet në një fushë të caktuar
Sot, kompania ka zyra dhe magazina në Greqi, Shqipëri, Kosovë dhe një zyrë partnere në Itali, duke ofruar zgjidhje arkitektonike, dekorative dhe ndërtimore kryesisht për profesionistët në industrinë e ndërtimit, por edhe për investitorët.

Edlira Braçellari

Mbikëqyrësi i Sektorit Financiar

Edlira Braçellari është një Kontabiliste Shqiptare e Çertifikuar. Ajo është Menaxherja aktuale e “Shërbimeve Financiare EA” në Shqipëri. Gjatë 25 viteve të karrierës së saj profesionale, ajo ka ofruar përvojën e saj në shërbimet e llogaridhënies, konsulencës dhe shërbime të tjera këshilluese tatimore. Përvoja e saj mbulon industri të ndryshme: kompani shqiptare dhe vende të tjera.
Qasja jonë është që të përputhet me cilësinë e shërbimit, të punojmë në partneritet dhe të kërkojmë së bashku zgjidhje të përshtatshme.

PETROS DAIDIS

DEPARTAMENTI I ADMINISTRIMIT T B BIZNESIT

Petros Daidis ka qenë aktiv si profesionist i pavarur në fushën e kontabilitetit dhe shërbimeve tatimore që nga viti 1977, me aktivitet të pandërprerë dhe të qëndrueshëm në tregun vendas dhe evropian. Ka zhvilluar bashkëpunim me kompaninë e kontabilistëve dhe auditorëve të certifikuar BAKER TILLY KLITOU & Partners dhe është gjithmonë i informuar për zhvillimet më të fundit në shkencën e kontabilitetit, të cilat synojnë të mbulojnë në mënyrë gjithëpërfshirëse klientelën tonë kundër të gjitha llojeve të kërkesave dhe zhvillimeve të së drejtës dhe biznesit modern. Duke siguruar raportin më të lartë të mundshëm ndaj cilësisë së shërbimeve të ofruara, ne kemi siguruar për shumë vite kënaqësinë maksimale të mundshme të partnerëve tanë, e cila përkthehet si në marrëdhënie të qëndrueshme biznesi ashtu edhe në rekomandime pa rezerva palëve të treta për besueshmërinë dhe efektivitetin e provuar të shërbimeve të tij dhe praktikat.

PANDELI DURO

IMPORT – EXPORT SUPERVISOR